Hur hittar jag till Bubbel?

Adress:
Kulturcentrum Stoa
Arbis klassrum 8, 2. våningen
Åbohusvägen 1
00900 Helsingfors

Bubbels utrymmen ligger i kulturcentret Stoa i Arbis utrymmen. Följ Arbis skyltning och ta trappan eller hissen upp till andra våningen.
Obs! Notera att hissen upp till Arbis liggen i finska arbetarinstitutets foajé och att det finns hissar till andra våningen som inte leder till Arbis utrymmen.

Med kolletivtrafiken
Till Bubbel kommer du enkelt med metro eller buss som stannar i Östra centrum. Bussar som stannar i Östra cenrtum är nummer 54, 54B, 58, 58B, 82, 82B, 92, 93A, 94, 95, 97, 97V, 98, 98A, 519, 520, 550 samt Jouko stadsdelslinjerna J82, J91 och J95. Också många bussturer från Borgåhållet stannar utanför Stoa.

Då du stiger av metro eller buss vid Östra centrums station och skall över Åbohusvägen kan du korsa Revalsplatsen. Strax före ingången till shoppingcentret Itäkeskus tar du till vänster och gå över gångbron. Stoa är det röda tegelhuset på din högra sida.

Strax före gångbron invid Nordea bank finns en hiss du kan ta ner till gatuplan för att sedan korsa Åbohusvägen vid övergångsställe. Detta rekommenderas för dubbelvagnar och vagnar med tre hjul p.g.a. den smala rampen ner från gångbron.

För bilburna
För bilister finns parkeringsområden och parkeringsplatser vid Åbohusvägen och Olofsborgsvägen. Även inne i shoppingcentret finns parkeringsplatser.